Kontakt i informacje: 664-491-732 | e-mail:

Chcesz wywiercić studnie na swojej działce?
Odnajdziemy najlepsze miejsce pod trafny pierwszy odwiert!

Gdy podejmujemy decyzję o wykonaniu studni głębinowej, pojawiają się między innymi pytania: Gdzie wiercić? Jak znaleźć wodę na działce?


Szukanie wody w celu odnalezienia miejsca jej największego potencjału, zanim zostanie wykonane wiercenie studni, może nastręczać trudności w przypadku braku użytecznego stopnia zawodnienia w danej okolicy, albo gdy występuje ono wyłącznie w głębokiej warstwie wodonośnej. Wówczas ryzyko wykonania tzw. suchego odwiertu jest zwiększone poprzez wybór nieodpowiedniego miejsca pod odwiert. Dzieje się tak, kiedy odpowiedź na pytanie „gdzie wiercić” jest mocno ograniczona przez projekt zagospodarowania terenu, albo gdy wybór miejsca pod wiercenie studni głębinowej podyktowany jest wiarą w nienaukowe sposoby odnalezienia wody.

Na początku podjęto decyzję o zlokalizowaniu studni w punkcie A, blisko domu mieszkalnego, w nadziei na płytki odwiert.

szukanie wody i wiercenie studni we Wrocławiu
Rysunek przedstawia przykładowo typowy problem pojawiający się przy wyborze nieodpowiedniego miejsca podczas szukania wody.

Niestety po wywierceniu pierwszych kilkunastu metrów, dla uniknięcia ryzyka powiększania kosztów, przerwano wiercenie. Zdecydowano się na skorzystanie z naukowych metod badawczych.

Profil wykonanych sondowań sejsmoelektrycznych na wskazanym do badania południowym pasie działki wykazał silne kontrasty pomiędzy danymi zebranymi w punktach A, B oraz C.

Prospekcja gruntu z użyciem techniki sejsmoelektrycznej jednoznacznie potwierdziła, że lokalnie najlepszym miejscem pod odwiert jest punkt B znajdujący się na przykładowej grafice.

Rysunek przedstawia przykładowo typowy problem pojawiający się przy wyborze nieodpowiedniego miejsca podczas procesu zwanego pospolicie jako szukanie wody.

Dowiedz się więcej: Jak wygląda sondowanie metodą sejsmoelektryczną? Sprawdź …

Kontakt i informacje: 664-491-732