Odnajdziemy najlepsze źródło wody pod studnie!

Zobacz o co najczęściej pytają Nas nasi klienci zainteresowani odnalezieniem wody na swojej działce.

Znajdziemy najlepsze miejsce pod odwiet studni.

Czy warto zlecić badanie sejsmoelektryczne jeżeli w sąsiedztwie odnaleziono zasobne złoże wodonośne?

TAK, ponieważ: zniwelujemy ryzyko kosztownego wykonania tzw „suchego odwiertu”, wyznaczymy najlepsze miejsce na studnię optymalnie wydajną w okresach mniej korzystnych hydrogeologicznie.

Ile czasu trwa realizacja zlecenia: pomiar i wykonanie sprawozdania z badania gruntu?

Wykonanie pomiarów w terenie trwa średnio 2-3 godziny, analiza danych oraz sporządzenie projektu do 3 dni roboczych. W okresach podwyższonej intensywności zleceń termin jest ustalany indywidualnie.

Czy istnieją ograniczenia stosowania badań hydrogeologicznych metodą sejsmoelektryczną?

TAK. Grunt udostępniany do badania nie może zawierać gruzu, sztucznie usypanego tłucznia, ani być bardzo kamienisty. Musi on umożliwiać wbijanie czterech elektrod rejestratora na głębokość 80 cm w każdym punkcie sondowania. Sama spoistość i twardość gruntu nie odgrywa znaczenia. Warunki takie spełnia większość miejsc. Wyjątek stanowią miejsca po wyburzonych domach, drogi utwardzane gruzem, itp.

Czy na podstawie pomiarów sejsmoelektrycznych można oszacować wydajność studni?

Mówiąc oględnie – NIE.
Część firm przeprowadzających komercyjne badania na świecie sugeruje taką możliwość, jednak istnieje wiele czynników, których znajomość jest niezbędna dla wykonania takich szacunków, a których zdobycie podczas lokalnych badań terenowych in situ nie jest możliwe. Na przykład, czysta woda ma mniejszą przewodność i zawsze daje znacznie większe i bardziej strome sygnały niż woda zasolona.
Jednakże w warunkach lokalnych sejsmoelektryka doskonale sprawdza się jako badanie dostarczające informacji o relatywnych zmianach stopnia konduktywności hydraulicznej, co umożliwia wyznaczenie obszaru pod odwiert, w którym przepływność osiąga największe wartości.

Czy na podstawie pomiarów sejsmoelektrycznych można oszacować głębokość zalegania?

TAK. Dane te są szacowaniami opartymi na pomiarze czasu powracającej odpowiedzi elektrokinetycznej od czasu wzbudzenia udaru sejsmicznego. Mimo, że są one podawane jako wartości przybliżone, pozwalają jednak ustalić, które z badanych obszarów są rekomendowane dla wykonania płytszego, a które dla głębszego odwiertu (jeśli takie różnice są obecne).

Sprawdź jak wygląda sondowanie metodą sejsmoelektryczną? Sprawdź …

Masz pytania? Dzwoń!

tel.: 664-491-732

Adres email: info@szukaniewody.pl