Co to jest metoda sejsmoelektryczna?

Pionowe sondowania sejsmoelektryczne (elektrosejsmiczne) stanowią geofizyczną metodę umożliwiającą bezpośrednie lokalizowanie złóż wód podziemnych.

Poznaj metodę Sejsmoelektryczną - w poszukiwaniu źródła wody!

W praktyce, najczęściej stosuje się kilka pojedynczych sondowań, które stanowią nieinwazyjną metodę prospekcji hydrogeologicznej, umożliwiającą wyznaczenie najkorzystniejszego obszaru pod odwiert dla wykonania studni głębinowej. Fala sejsmiczna wzbudzana jest poprzez silny udar w metalową płytę położoną na gruncie. Powstałe fale kompresyjne rozchodzą się z prędkościami sejsmicznymi w głąb gruntu, a jeśli napotykają wodę, powstały sygnał wraca na powierzchnię od miejsca konwersji z prędkością fal elektromagnetycznych.

Uzyskiwane sygnały są odbierane przez dwa uziemione dipole połączone z wysokiej jakości wzmacniaczami o dużej impedancji i bardzo niskich szumach, następnie są zapisywane przez urządzenie rejestrujące.

Typowy zapis z kilku wzbudzeń sejsmicznych, z powtarzającą się odpowiedzią od warstwy wodonośnej na dużej głębokości, zarejestrowany w czasie jednego z naszych badań w okolicy Wrocławia:

wiercenie studni we Wrocławiu

Sondowania pionowe metodą sejsmoelektryczną dają selektywną informację o relatywnych zmianach stopnia konduktywności hydraulicznej (przepływności) na danym obszarze. Opierają się na powstawaniu zjawiska tzw. potencjału elektrokinetycznego pod wpływem impulsowego przemieszczenia jonów występujących w warstwie przyściennej wody, względem nieruchomej, stałej matrycy, jaką stanowią warstwy nieprzepuszczalne lub struktury porowate. Dzieje się tak, gdy wymuszona fala sejsmiczna przecina granice woda/utwory stałe. Odebrany sygnał jest impulsowym sygnałem elektromagnetycznym generowanym wyłącznie przez drgania wody na granicach geologicznych. Zjawisko to jest szeroko opisane jako „seismoelectric effect” oraz „streaming potential”. Rejestrowane sygnały pochodzą wyłącznie od wody.

W przypadku zupełnego braku wody nie ma żadnych sygnałów zwrotnych. Jeśli jednak ośrodek porowaty jest nasycony wodą, kształt sygnału zawiera ogólną informację na temat obszaru zalegania oraz stopnia swobody przepływu warstw nasyconych wodą. Stopień przepływu decyduje o wydajności studni i może znacznie różnić się w różnych obszarach badanego terenu. Celem badania sejsmoelektrycznego jest więc ustalenie, czy takie kontrasty występują, w jakim stopniu, oraz w którym obszarze struktura górotworu wykazuje największą przepuszczalność.

Masz pytania? Dzwoń!

tel.: 664-491-732

Adres email: info@szukaniewody.pl