Kontakt i informacje: 664-491-732 | e-mail: info@szukaniewody.pl

Opracowujemy dokumentację techniczną po badaniu.

opracowanie badania po wykonaniu pomiarów szukania wodyPonieważ podstawowy rejestrowany sygnał elektrokinetyczny powstaje przede wszystkim w strefie położonej bezpośrednio pod płytą udarową, dlatego konieczne jest wydzielenie z niego pożądanych informacji pochodzących od głębszych struktur wodonośnych.
Wymaga to procesu dekonwulucji, który jest oparty na komputerowych algorytmach porównujących zapisy z obu uziemionych dipoli, zawartych w oprogramowaniu. Poprawność tego procesu w dużej mierze wpływa na skuteczność badań szukania wody.
Metoda sejsmoelektryczna jest obecnie jedną z najbardziej obiecujących metod nieinwazyjnej prospekcji terenu w kontekście hydrologicznym i od lat 90 jest przedmiotem wciąż pojawiających się opracowań naukowych i patentowych (głównie w j. angielskim).

Zobacz więcej: Jak wygląda sondowanie metodą sejsmoelektryczną? Sprawdź …

Kontakt i informacje: 664-491-732