Opracowujemy dokumentację techniczną po badaniu.

Metoda sejsmoelektryczna jest obecnie jedną z najbardziej obiecujących metod nieinwazyjnej prospekcji terenu.

Zobacz jak stosujemy metodę sejsmoelektryczną

Czy warto zlecić badanie sejsmoelektryczne jeżeli w sąsiedztwie odnaleziono zasobne złoże wodonośne?

opracowanie badania po wykonaniu pomiarów szukania wody Ponieważ podstawowy rejestrowany sygnał elektrokinetyczny powstaje przede wszystkim w strefie położonej bezpośrednio pod płytą udarową, dlatego konieczne jest wydzielenie z niego pożądanych informacji pochodzących od głębszych struktur wodonośnych.

Wymaga to procesu dekonwulucji, który jest oparty na komputerowych algorytmach porównujących zapisy z obu uziemionych dipoli, zawartych w oprogramowaniu. Poprawność tego procesu w dużej mierze wpływa na skuteczność badań szukania wody.

Metoda sejsmoelektryczna jest obecnie jedną z najbardziej obiecujących metod nieinwazyjnej prospekcji terenu w kontekście hydrologicznym i od lat 90 jest przedmiotem wciąż pojawiających się opracowań naukowych i patentowych (głównie w j. angielskim).

Sprawdź jak wygląda sondowanie metodą sejsmoelektryczną? Sprawdź …

Masz pytania? Dzwoń!

tel.: 664-491-732

Adres email: info@szukaniewody.pl